Uppsalahem öronmärker bostäder åt nya studenter

Mitt i rådande bostadskris har Uppsalahem i samarbete med Uppsala studentkår och bostadssajten Studentboet valt att öronmärka 20 korttidskontrakt för nyinflyttade studenter.

Att det råder brist på bostäder för nya studenter i Uppsala är inte någon nyhet. Därför är det glädjande att se att Uppsalahem, Uppsalas största fastighetsbolag, väljer att öronmärka 20 korttidskontrakt för nyanlända studenter. Avtalet har arbetats fram tillsammans med Uppsala studentkår och bostadssajten Studentboet, och villkoret för att få ett av kontrakten är att man aldrig tidigare studerat i Uppsala. Man får heller inte bo i Uppsala sedan tidigare.

Detta är förstås i sig inte en lösning på hela bostadsproblemet, men som Mikael Rådegård, vd på Uppsalahem, säger: ”Det är ett litet men konkret bidrag”, och konkreta bidrag är precis vad som behövs. Mikael Rådegård säger samtidigt att Uppsalahem planerar för byggstart för 150 nya studentlägenheter i Rosendal senare under hösten, och att de även har konkreta planer och byggstart för ytterligare 500 bostäder för studenter och ungdomar inom kort.

Hur långa kontrakten är varierar och för flera av lägenheterna väntar större ombyggnationer inom kort. De tidsbegränsade kontrakten tjänar dock gott i sitt syfte att hjälpa nya studenter att komma in på Uppsalas bostadsmarknad.

Bostäderna distribueras av Uppsala studentkår och går att söka via www.studentboet.se. Sista ansökningsdag är den 18 augusti, inflyttning sker den 1 september.

Läs mer här.