Nominera årets Uppsalastudent

Årets Uppsalastudent (Anders Walls stipendium) är ett stipendium som delas ut årligen med syftet att främja unga människors insatser vid Uppsala universitet i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. Stipendiet är på 100 000 kronor och kan tilldelas studenter vid Uppsala universitet.

Förutom att ha goda studieresultat och större delen av grundutbildningen avklarad ska de nominerade ha deltagit i kår-/nationsliv, gjort särskilda insatser för andra studenter alternativt utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitets verksamhet.

Alla organisationer och enskilda med anknytning till universitetet får nominera personer till stipendiet. Nomineringen ska vara utförligt motiveras och lämnas in senast den 30:e september. Stipendiaten utses av Anders Walls stiftelser efter förslag från en nämnd bestående av rektor, prorektor, representanter från studenkårerna och kuratorskonventet.