UTN stävjar bostadsbristen

Den akuta bostadsbristen i Uppsala blir allt mer påtaglig. Nu reser Uppsala teknolog- och naturvetarkår tält för att ge sina nyblivna studenter tillfälligt tak över huvudet.

Med start imorgon kommer Uppsala teknolog- och naturvetarkår att erbjuda ett temporärt boende på Artillerifältet vid BMC i Uppsala. Boendet består av militärtält och har inledningsvis plats för minst 20 personer. Anmälan sker här.

Många studenter utan bostad väljer att dagpendla till Uppsala, medan de som inte har pendlingsmöjligheter tar in på vandrarhem eller till och med sover på parkbänkar. Bostadsbristen medför stress, oro och är i många fall ett ekonomiskt bakslag, säger UTN:s ordförande Johan Wikander

Uppsala teknolog- och naturvetarkår arrangerar och stöttar mottagningsaktiviteter för cirka 1 500 nya studenter till hösten. Syftet med dessa är att låta nya studenter komma igång med studierna, etablera vardagsrutiner och knyta många nya vänskapsband. Mottagningsaktiviteterna verkar dessutom positivt på genomflödet av studenter på de olika utbildningarna.

Det är ett väldigt stort steg att flytta till Uppsala och börja studera. Att bara kunna närvara sporadiskt under de första veckorna gör det svårt att komma igång med studierna och komma in i gemenskapen på sin utbildning. I värsta fall avbryter man sina studier, säger UTN:s vice ordförande Henrik Vallgren.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår uppmanar mottagningsengagerade och andra äldre studenter att låna eller hyra ut tomma rum samt förmedla kontakter till de nya studenterna.

Med så många nya studenter utan boende var vi tvungna att göra något. Tälten är självklart en nödlösning och målet är att alla studenter så snabbt som möjligt ska få tag på ett permanent boende, säger UTN:s ordförande Johan Wikander.