Rapport från styrelsemötet

Terminens andra styrelsemöte hölls i veckan. Här kommer en kort sammanfattning om vad som togs upp.

Verksamhetsplaner och budgetar

I styrelsen har vi diskuterat verksamhetsplaner och budgetar, bland annat för de kontorister som har ett halvår kvar på sina poster. Vi är väldigt glada att de inte tänker skruva ner på takten utan har många planer inför hösten. Bland annat kan nämnas att arbetsmarknadsansvarig (Isolde) och internationellt ansvarig (Moa) har planer på att genomföra någon form av arbetsmarknadsevent för internationella studenter. Vi är också övertygade om att Utnarm kommer bli en stor succé efter att ha läst Josefins verksamhetsplan.

Utlysa poster

Snart ska tunga kommittéposter utlysas. Presidieposterna för Forskå2012 och Rekå2012 ska enligt planen utlysas i slutet av september. I styrelsen har vi diskuterat och kommit fram till att vi vill vara bättre på att ge information om vad vi vill att en framtida forskarl eller direktör ska ha för egenskaper. Därför ska både uppdragsbeskrivningar och kravprofiler tas fram för posterna. På så sätt hoppas vi i styrelsen att det ska bli bättre för både de sökande, valberedningen och oss i styrelsen.

Taktiska verksamhetsplanen

Den taktiska verksamhetsplanen ska klubbas snart. Där står det mycket om vad UTN ska syssla med under det kommande verksamhetsåret. För att hela organisationen ska stå bakom verksamhetsplanen kommer den gå ut på remiss till sektionerna och UTN:s ämbetsmän på måndag. De som känner sig träffade ska alltså hålla koll på sin mailkorg i början av nästa vecka.

Medlemsstatistik

Vi har sammanställt lite statistik över hur många personer som blivit medlemmar i UTN den senaste tiden.  I dagsläget ser det ut som om vi kommer nå lite drygt 50 % av de nya medlemmarna under deras recceveckor. Det är lägre än vi hoppats på och vi diskuterar hur vi ska lyckas få medlemmar under året. Framförallt är vi överens om att följa statistiken noggrannare under året för att bättre kunna avgöra vad som ger effekt.

På söndag kommer vi ha en stor diskussion om UTN:s budget. Det ser vi såklart fram emot, en ny rapport kommer från styrelsen efter det!

Ha det bra!

/Martin Västermark

Sytrelseledamot 2011/2012