Fler stipendier för internationella studenter

I regeringens nya budgetproposition föreslås att 50 miljoner kronor satsas på stipendier till internationella studenter. Detta är en ökning med mer än 60 procent!

Från och med innevarande läsår, har studenter som kommer från länder utanför EU/EES samt Schweiz behövt att betala för sina studier här i Sverige. Detta har medfört att antalet internationella studenter har sjunkit på universitet över hela landet. 

Utbildningsminister Jan Björklund menar att kvaliteten på våra utbildningar höjs av de duktiga internationella studenter som kommer hit, där stipendier är ett bra sätt att locka hit dem. 

Läs regeringens pressmeddelande på regeringen.se