Rapport från styrelsesammanträde 2011-09-15

Terminens tredje styrelsemöte hölls 2011-09-15. Här kommer en kort sammanfattning av vad som togs upp på mötet. Bland annat tillsatte styrelsen fyra nya ämbetsmän och antog befattningsbeskrivningar för presidialerna för Forsränningskommittén och TD-mottagningen.

Verksamhetsplaner och budgetar

Styrelsen har fått in och diskuterat verksamhetsplaner och budgetar för Rallykå och Klubbverket. Nämnas kan bland annat att Klubbverket har stora planer för temapubar och ett projekt i egen regi under hösten. 

Val

Styrelsen tillsatte fyra nya ämbetsmän; projektledare och vice projektledare tillika ekonomiskt ansvarig för Lankå, ordförande i fotogruppen Knäppgökarna samt systemadministratör. De personer som valdes var:

Projektledare, Lankå: Stefan Carlsson

Vice projektledare tillika ekonomiskt ansvarig, Lankå: Joakim Ejenstam

Fotogruppens ordförande: Kenneth Gustavsson

Systemadministratör: Amardeep Metha 

Diskussioner

Under mötet diskuterade styrelsen ett antal olika frågor, bland annat krishantering i styrelsen och att bidra med texter till Techna. Traditionellt sett har UTN inte haft någon plan för vad som behöver göras om en någon i styrelsen faller bort och därför beslutade styrelsen att varje ledamot ska skriva en kort lista på bland annat vilka sektions- och kontorskontakter man har och kontaktuppgifter till dessa.

Henrik Vallgren, vice ordförande 2011/2012