Utbildningsansvarig veckobrev v.38

Jag tänkte i min roll som utbildningsansvarig på UTN ha som mål att varje vecka skicka ut ett veckobrev, främst riktat till medlemmar i utbildningsutskottet, för att hålla er uppdaterade om vad som händer i studiebevakarvärlden. Skumma gärna igenom och ni vet att ni alltid är välkomna med frågor om det skulle vara något.

FUM

UTNs fullmäktige, FUM, hade möte i måndags. FUM är UTNs högst beslutande organ som består av ledamöter från alla sektioner. Tyvärr meddelade UTNs inspektor Ulf Danielsson att han i och med sitt uppdrag som vicerektor för fakulteten inte känner att han kan vara inspektor för UTN. Vi tackar honom för den korta tiden han innehöll posten. Vidare behandlades UTNs taktiska verksamhetsplan som när färdigreviderad kommer att finnas i UTN manualen i dokumentarkivet under övrigt på vår hemsida.

RUBIK

Reftec är en samarbetsorganisation mellan sju studentkårer och -föreningar vid tekniska högskolor eller fakulteter i Sverige. Under reftec finns RUBIK som står för Reftecs utbildnings- och internationaliseringskommitté. Jag var i tisdags och onsdags i Göteborg för att tillsammans med representanter i RUBIK diskutera hur studiebevakning bedrivs på andra kårer. Mycket bra idéer utbyttes och en verksamhetsplan för RUBIK skrevs.

Kontoret på Campus

Under veckan har delar av UTNs kontor suttit ute på fakultetens olika campus för att visa upp vår dagliga verksamhet. De lyckosamma studenter som träffade oss på campus kanske till och med fick med sig något spännande hem. För er som inte fick något spännande, oroa er inte, vi kommer att finnas ute på ditt campus snart igen.

Nästa vecka:

TUN och NUN

Både den tekniska utbildningsnämnden, TUN, och den naturvetenskapliga utbildningsnämnden, NUN har terminens första möten nästa vecka. TUN träffas på tisdag och kommer bland annat gå igenom kvalitetsrapporter från programråd. NUN träffas på torsdag och diskuterar bland annat årets studentenkäter. Studentrepresenanter inom utbildningsnämnderna kommer att träffas på lunchen innan på förmöte för att gå igenom handlingarna.

Utskottet

Utbildningsutskottet har också sitt första möte nästa vecka. På torsdag efter NUN så träffas studierådsordförandena för att utbyta goda idéer och hjälpa varandra bedriva studiebevakning på fakulteten.

Veckans högskoleförordningsparagraf:

kap. 6 22 § En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Förordning (2006:1053).