Var ska vi ställa ugnarna?

Ingen av de studenter som den senaste tiden spenderat en lunchrast på Ångströmlaboratoriet kan ha undgått att märka hur bristen på både mikrovågsugnar och sittplatser börjar bli akut på campuset. Hur skulle du vilja lösa problemet?

Det råder i dagsläget en stor brist  både mikrovågsugnar och sittplatser på Ångströmlaboratoriet. Intendenturen och byggnadsavdelningen är medvetna om problemet, att det är akut och de är väldigt villiga att göra något åt saken.


Problemet är att det inte finns någon plats över. Intendenturen hyr alla undervisningssalar och allmänna utrymmen (korridorer etc) i byggnaden och har inventerat alla sina lokaler för att försöka hitta någonstans att ställa ut nya ugnar. Detta har dock skett utan framgång och intendenturen ser i dagsläget ingen lösning på problemet, vilket är frustrerande även för dem. Att bygga nytt är inte heller någon lösning eftersom något sådant projekt tar flera år och därmed inte löser det akuta problemet.

Av denna anledning har intendenturen nu sagt att de tacksamt tar emot förslag och idéer från studenter om var ugnar och nya sittplatser skulle kunna inrymmas. Har du någon bra idé? Hör då av dig till soc [at] utn.se! Långsiktiga förslag är att föredra.

Frågan har i veckan även lyfts högre upp i hierarkin och kommer med största sannolikhet dyka upp som en informations- och diskussionspunkt på fakultetsnämndens sammanträde om ett par veckor. Fakultetsnämnden är det högsta beslutande organet på TekNat-fakulteten, så det är jätteroligt att se att frågan verkligen tas på allvar!

 

Kom ihåg att det är stort att tänka fritt.