Utbs veckobrev v.39

Den här veckan har terminens första utbildningsnämndsmöten ägt rum. Vi välkomnar de nya ordförandena Björn Victor och Ulla Tengblad.

Hoppas att ni har haft en lika trevlig vecka som jag har haft det, här kommer en kort sammanfattning om veckan som gått.


TUN
den tekniska utbildningsnämnden med ny ordförande Björn Victor, förut mycket uppskattad programsamordnare för IT, hade sitt första möte för terminen. Eftersom det var många nya ledamöter så inleddes mötet med presentationer. Information om antagningsstatistik och ifyllda första- och tredjeårsenkäter stod på agendan. Dessutom beslutades det om examinatorer på alla kurser.


NUN
Den naturvetenskapliga utbildningsnämnden har också ny ordförande, Ulla Tengblad, som också hade terminens första möte. Mycket samma statistik som i TUN och examinatorer för de kurser som inte tillhör tekniska utbildningsprogram beslutades här.


Nästa vecka:

TUR
Nästa vecka så håller TUR, Teknisk- Naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, ett nätverksseminarium för fakultetens pedagogiska ledare. TUR har i uppgift från fakulteten att utveckla pedagogiken på utbildningarna.


Högskoleverkets kårdag
Nästa torsdag håller högskoleverket en årlig informationsdag då studentkårerna får delta för att  prata om hur högskoleverket arbetar för oss studenter, vad som är aktuellt och på vilket sätt vi studenter kan använda oss av dem.

Veckans högskoleförordningsparagraf:
kap. 6 15 § I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs. Förordning (2010:1064).

Trevlig helg!