Eva Åkesson nominerad till ny rektor för Uppsala Universitet

Hörandeförsamlingen, bestående av representanter från de tre vetenskapsområdena (HumSam, TekNat och MedFarm), studenter och personalorganisationerna har valt att föreslå Eva Åkesson till posten som rektor på Uppsala Universitet.

Eva är kemist, utbildad i Umeå och nu verksam i Lund som pro-rektor. Från utbildningsperspektiv har Eva flera intressanta meriter. Hon är excellent teacher practitioner i Lund vilket är deras variant på karriärstege för duktiga och pedagogiska lärare. Det borde innebära att sannolikheten för att få in ett lärarmeriteringssystem även i Uppsala ökar, någon som UTN kämpat för länge. Hon har arbetat mycket med frågan om internationalisering och bolognaprocessen och kvalitetssystem inom utbildning. I media har hon bland annat varit starkt mot studieavgifter på de svenska universiteten. I övrigt kan man säga att hon är medlem i IUPAC och bland annat lobbat för att det ska vara kemins år i år.

För doktoranderna har hon kämpat för att de ska få anställningar istället för osäkra stipendier och utbildningsbirdrag. Anställningar gör dessutom att doktoranderna får del av det sociala skyddsnätat de annars går miste om.

Man kan också följa Eva på twitter
http://twitter.com/eva_akesson