Veckobrev v.40

Välkomna in i höstrusk och tentaångestperiod. Jag är säker på att ni alla kommer att lyckas bra med era tentor och samtidigt hinna njuta lite av de vackra höstfärgerna. Här kommer en kort uppdatering av utbildningsbevakningen på fakulteten.

TUR  Teknisk- Naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
I onsdags diskuterade de pedagogiska ledarna hur undervisningen på fakulteten kan utvecklas och hur verksamheten ska bedrivas.

Högskoleverkets kårdag
I torsdags hade högskoleverket en kårdag för sveriges alla studentkårer där vi diskuterade internationaliseringens konsekvenser och studenträtt. Högskoleverket påpekade att de gärna hjälper oss med studenträtt om vi skulle behöva, skönt att få deras stöd.

Pedagogisk karriärstege
Uppsala universitetet ska införa en ny anställningsordning d.v.s. riktlinjer för hur personer ska anställas på universitetet. Detta har gjort att en mycket positiv diskussion kring pedagogiska karriärstegens införande har väckts. Förhoppningsvis får vi alltså högre status på lärare från och med 2012.

Nästa vecka:

Fakultetsnämnden
Fakultetens högst beslutande organ, fakultetsnämnden, med Ulf Danielsson i spetsen har möte på tisdag och onsdag nästa vecka. Här kommer bland annat UTN äska pengar för sin verksamhet och problemet med studentgemensamma utrymmen diskuteras. Hoppas att några kloka beslut tas.


Veckans högskoleförordningsparagraf:
kap. 10 1 § Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som
1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksam inom ramen för utbildningen vid högskolan,
3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. Förordning (2008:944).

Trevlig helg!