Rapport från styrelsesammanträde 2011-10-06

Torsdagen den 6 oktober hade styrelsen sammanträde och här kommer en kort sammanfattning av vad som togs upp på mötet. Bland annat så passerade styrelsen en milstolpe i form av paragraf 100 samt gick igenom en hel del verksamhetsplaner.

Verksamhetsplaner och budgetar

Styrelsen gick igenom och diskuterade verksamhetsplaner och budgetar från såväl heltidsarvoderade som Sångkå, Utnarmkå, Forskå, Jubelkå och Lankå. Bland annat har Jubelkå startat upp sin planering av UTN's 10-års jubileum och det finns många spännande idéer om hur firandet kan komma att bli. Sångboken som lanseras i samband med jubileumet börjar också ta form ordentligt nu.

Befattningsbeskrivningar

Styrelsen beslutade om delegering för revidering av befattningsbeskrivningar för såväl Utnarmkås presidium och samarbetskontakt till  huvudpropp, arbetsmarknadsansvarig, och internationellt ansvarig. Detta på grund av att efterträdare till posterna snart kommer sökas, så håll ögon och öron öppna.

UTN:s krishanteringsplan

Krishanteringsplanen har reviderats, vid händelse av kris är det väldigt viktigt att det finns en aktuell plan för hur kriser ska hanteras.

Theresa Lundgren, styrelseledamot 2011/2012