Rapport från styrelsemötet 2011-10-20

Torsdagen den 21 oktober hade styrelsen sammanträde och här kommer en kort sammanfattning av vad som togs upp på mötet. Det var full uppslutning i dessa sköna tentatider och bland annat gick styrelsen igenom krisplaner för respektive styrelseledamot om någon olycka eller frånfall skulle inträffa.

Verksamhetsplaner och budgetar

Under mötet diskuterades Lankås och Fotogruppens verksamhetsplaner och budgetar. Sammantaget kan man säga att det kommer bli ett intressant år där man kan vara med och delta i eller anordna ett Lan, eller varför inte fotografera lite i den fina höstsolen och kanske stå modell. Så håll utkik för spännande händelser från dessa två grupper, ni vill inte missa det.

Befattningsbeskrivningar

Nu är befattningsbeskrivningar för Arbetsmarknadsansvarig, Samarbetskontakt tillika projektledare Utnarm, Vice projektledare Utnarm, Internationellt ansvarig och Huvudpropp klara, så snart kommer de upp på hemsidan. Kanske hittar just du ditt engagemang bland dessa poster.

Ekonomi

UTN har fått nya kostnadsställen och projektnummer, Hurra! Äntligen kommer man att kunna följa den ekonomiska utvecklingen för varje projekt och inte som en lång sammanhängande kontinuerlig verksamhet ett viktigt steg till en överskådligare ekonomi.

 

 

Michael Holmström, styrelseledamot 2011/2012