Veckobrev v.42

Sitter återigen på en underbar fredageftermiddag i höstens solsken och summerar den här veckans studiebevakning på TekNat:

Supplemental Instructions
KrUUt har en seminarieserie om studentaktivitet i undervisningen och SI. Inlärningsformen är ett mycket bra komplement till vanlig undervisning och jag kommer jobba för att SI finns i stor utsträckning på fakulteten.

Vad är SI?

En komplementerande frivillig inlärningningsform
SI-ledare (äldre student) och 5-15 SI-studenter i grupp
aktiva studenter som själva konstruerar kunskap
kritiskt ifrågasättande och reflektion över den passivt accepterade kunskapen

Vad är SI inte?
en ersättning till vanlig undervisning
en examinationsform

Läs mer på: www.umkc.edu/cad/si/
Är ni intresserade av att diskutera mer om saken, skicka ett mail eller ett sms så kan vi diskutera SI över en lunch.

Anställningsordningen
Uppsala universitet ska få en ny anställningsordning nästa år, d.v.s. riktlinjer för hur personer ska anställas på universitetet. Mycket diskussioner runt pedagogisk skicklighet och hur man bedömer det har förts. Har du några idéer på vad pedagogisk skicklighet är och hur man bedömer det så släng iväg ett mail till mig =)

Nästa vecka:
Kursutvärderingar
Nästa vecka anordnar Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU) ett seminarium om kursutvärderingar som jag kommer att gå på. Kursutvärderingarna är ett verktyg för att kvalitetsäkra och förbättra våra utbildningar så se till att fylla i dem nu när tentaperioden börjar lida mot sitt slut. Om ni har några tips och idéer för hur man ska öka antalet ifyllda kursutvärderingar så bolla gärna dem med mig

Veckans högskoleförordningsparagraf:
kap 10. 2 § De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom högskolan.

Trevlig helg!