Nyvalda kommittémedlemmar!

Nu har Forskå tre gruppledare och hela Lankå är tillsatta. Det ska bli spännande att följa ert arbete och era påhitt under året!

I helgen så har det varit fullt med intervjuer på Uthgård och Pollax. Forskå har fått tre gruppledare och Lankå har blivit fulltaliga:

Forskå:

Kom - Michaela Österlund , B

Flott - Axel Särnholm , X

Fest - Christian Strietzel , K

 

Lankå:

Event - Maria Svensson, DV

Game - Andreas Romin , F

Power - Marielle Hagström,  E

Network - Martin Björling, IT

Safety - Martin Wahlstedt, B

Press - Linda Suihko, DV

Web - Åke Lagercrantz,  IT

Spons - Johan Fridh,  IT

 

Stort Grattis till alla och lycka till med det framtida arbetet!