Veckobrev v.43

Nu börjar höstmörket verkligen närma sig på fredagseftermiddagarna, trots det disiga vädret så kommer här en sammanfattning av mitt arbete som utbildningsansvarig på TekNat denna, relativt lugna vecka:

Kursutvärderingsseminarium
Var på ett väldigt givande seminarium som enheten för pedagogisk utveckling (PU) höll igår. Något som är viktigt är att vi som studenter får se resultat av kursutvärderingar, ligg därför på era lärare att redovisa resultatet av dem. Påpeka gärna också att det är viktigt att en kursrapport produceras. Riktlinjer och tips för hur detta går till finns på:
http://uadm.uu.se/Planeringsavdelningen/Enheten_for_kvalitet_och_utvarde...

Nästa vecka:
TUR
Teknisk- Naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd har internat nästa vecka, vi kommer bland annat diskutera fakultetens pedagogiska handlingsprogram. Någon som har någon bra idé på hur fakulteten ska jobba med pedagogik i framtiden? Kanske SI?

Utbildningsutskottet
Jag kommer även att på måndag skicka ut dagordning och kallelse till nästa utbildningsutskott.

Veckans högskolelagsparagraf:
kap 1. 4 § Verksamheten skall avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildningen som i forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet.
De tillgängliga resurserna skall utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.
Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna. Lag (2000:260).

Det står alltså i lagen att vi studenter ska fylla i kursutvärderingar ;)
Kom därför ihåg att fylla i kursutvärderingarna nu efter tentaperioden, det är viktigt att vi tar tillvara på vår möjlighet att påverka utbildningen.

Trevlig helg!