Utformning av Examenshögtiden

Hur skulle du vilja att examenshögtiden såg ut? Oavsett om examen stundar eller om du har några år kvar uppskattas din åsikt. Klicka på länken för att komma till frågeformuläret, det tar max 5 minuter !

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGt5b0VqNzNibHBjTUl...

Tack!

Kort information om examensceremonins utseende idag:
UTN arrangerar varje år en examenshögtid för alla studenter som under det senaste året tagit ut en examen från TekNat-fakulteten. Senaste examenshögtiden hölls den 18 oktober 2011. Dagen bestod av en ceremoni i Universitetsaulan, där examinanderna mottog ett hedersdiplom (ej ett examensbevis) av vicerektor och en ros från programansvarig. Under kvällen hölls middag där examinanderna fick möjlighet att bjuda in anhöriga. Ceremonin i aulan var kostnadsfri för såväl examinander som anhöriga.