Rapport från styrelsesammanträde 2011-11-09

I onsdags var det dags för styrelsen att träffas igen. Samtidigt som tappra X:are gjorde de sista förberedelserna inför bioteknikdagarna i Erikssonsalongen så sammanträdde styrelsen i Trellipsen. Det diskuterades bland annat verksamhetsplaner, byte av skrivare och en och annan utsvävning om sockerhalten i yoghurt.

Två verksamhetsplaner, från Jubelkå och TD-mottagningen, togs upp under mötet.
Styrelsen diskuterade tex efter förfrågan från Jubelkå vad UTN kan önska sig till jubileet. Jag skulle vilja passa på att tipsa om att Jubelkå gärna får in idéer från alla medlemmar: säga hur du tycker UTN:s jubileum ska se ut!

Det kan kännas som att det är långt kvar tills mottagningen nästa år, men eftersom TD-mottagningen involverar så många människor och aktiviteter gäller det att börja planera redan nu.  När man tänker efter är det väldigt häftigt att det finns så många studenter som vill engagera sig inom UTN och tillsammans gör så mycket för de nya studenterna.

UTN:s medlemsgallring är nu slutförd och mandatfördelningen i UTN:s fullmäktige mellan sektionerna har förändrats. Styrelsen kommer presentera den nya mandatfördelningen som fullmäktige sedan fastslår i början av december.  Nu återstår det bara att se vilken sektion som vinner den prestigefyllda tårttävlingen!

UTN:s skrivare sjunger på sista versen, eller i alla fall så sjunger den på en låt som börjar bli lite omodern. Styrelsen tycker att det är dags för ett byte av skrivare och varför då inte passa på att möjliggöra utskrift av affischer på Uthgård. Tänk vad det skulle underlätta för bland annat sektioner och kommittéer.

Det var det,

Jen