Veckobrev v.45

Här kommer veckans sammanfattning av mitt arbete som utbildningsansvarig och studiebevakare på TekNat-fakulteten. Läs igenom och ta helg sen =)

TUFF-medel
Teknisk Naturvetenskapliga fakultetens utbildningspedagogiska råd (TUR) delar varje år ut 2,1 miljoner kronor, kallade TUFF-medel (Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska förnyelsefond), till pedagogiska projekt runt om på fakulteten. Jag och Marie har hjälpt till att gå igenom alla projektbeskrivningar och nu bestämt vårt förslag till fördelning av dessa pengar. Mycket rolig kvällsläsning där =)


TUN och NUN
Både tekniska och naturvetenskapliga utbildningsnämnderna har diskuterat och beslutat om alla utbildningsprogrammens studie/utbildningsplaner. Jag hoppas att ni varit med på era programråd och påverkat dessa ändringar. Det roliga är att många av ändringarna i studieplanerna grundas på studenters och studierådens skrivelser och åsikter.


Uppsala universitets pedagogiska pris
Startmötet för universitetets pedagogiska pris för detta år hölls i veckan. Universitetets prorektor Kerstin Sahlin ledde mötet, där jag och UTNs vice ordförande Henrik Vallgren sitter. Nomineringarna öppnar den 16:e januari, så håll ögonen öppna!

På tal om pedagogiska pris så kommer ju vi öppna nomineringarna till UTN:s pedagogiska pris om en månad, så börja fundera redan nu på årets bästa lärare!

Nästa vecka:
Studentservice
Nästa vecka är uppstartsmötet för omorganisationen av studentservice på TekNat. Tanken är att effektivisera och öka tillgängligheten på allt ifrån studievägledning och tentautlämning till schemahantering och salsbokning. Allt ska finnas på plats på en plats på campus och informationen ska vara otvetydig.


Veckans högskoleförordningsparagraf:
kap. 2 8 § Rektor skall anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.
Innan styrelsen lämnar sitt förslag skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt.
I sitt arbete med att föreslå rektor, skall styrelsen så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater. Styrelsen skall för regeringen redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats. Förordning (2002:558).


Aktuellt inom detta område är att Uppsala universitets hörandeförsamling enhälligt föreslagit Eva Åkesson som ny rektor för Uppsala universitet.

Trevlig helg på er i höstmörkret!