Sökstopp för Fullmäktigepresidiet och valberedningens ordförande

På grund av registerstrul har talman, vice talman, sekreterare, vice sekreterare och valberedningens ordförande försvunnit som sökbara poster. Sökstopp är nu på söndag (20/11). Ansökan skickas till [email protected] (för alla poster utom valberedningens ordförande) eller [email protected] (för valberedningens ordförande)

Mer information om posterna hittar på www.utn.se/sv/dokument under rubriken styrdokument. Dokumenten heter fullmäktiges arbetsförordning och UTN:s stadgar