Pressmeddelande: Valet av ny rektor möts av jubel hos teknologer och naturvetare

Idag fattade Sveriges regering det slutgiltiga beslutet att anställa Eva Åkesson som ny rektor vid Uppsala universitet från och med 1 januari 2012.

– Evas breda erfarenheter av forsknings- och utbildningsfrågor kommer vara till stor hjälp för att fortsätta utveckla ett universitet med internationellt renommerade utbildningar och forskning i världsklass, säger Johan Wikander, ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår. I Lund är man van att lyssna på en diversifierad studentröst, och det inger förtroende att Eva redan följer ett antal studenter och studentorganisationer här i Uppsala på Twitter.

– Det är väldigt roligt att någon med en så tydlig koppling till grundutbildningen utnämnas till rektor. Jag tror att valet av Eva Åkesson kommer inspirera andra till att satsa på pedagogisk utveckling under sin forskningskarriär, säger Fredrik Härlin, utbildningsansvarig för Uppsala teknolog- och naturvetarkår.

– Det skänker stolthet till vår organisation att en naturvetare har blivit vald till rektor. Eva kommer såklart vara extra välkommen till VIP-läktaren under Forsränningen den sista april, säger Henrik Vallgren, vice ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Vi tror att Eva kommer trivas som fisken i vattnet här i Uppsala.

Eva Åkesson är prorektor vid Lunds universitet och professor i kemisk fysik, hon hittas som @eva_akesson på Twitter.