Rapport från styrelsesammanträde 2011-11-24

I torsdags var det återigen dags för styrelsesammanträde. Då klubbverket för kvällen ockuperat större delen av Uthgård så fick det vanliga sammanträdesrummet Trellipsen bytas ut mot Beurlingrummet på Ångström. Inte mycket bättre blev ordförandes val då finalen av sektionskampen slutade i ett mastodontiskt hav av ballonger precis utanför.

Det som stod på agendan för kvällen var bl.a. verksamhetsplan för TD-mottagningen och val av förvaltningsansvarig, klubbmästare, arbetsmarknadsansvarig samt nomineringar till UTN:s representanter i styrelsen för Uppstuk och Entrepenuers Academy.

Ett kortare möte blev till ett längre. Tre nya ämbetsmän tillsattes och en nomineringar fastställdes. Som förvaltningsansvarig fick Kasper Grönskjär förnyat förtroende och till klubbmästare valdes David Nogerius. Ny heltidsarvoderad i ledningsgruppen från nyår är Tove Dahlström som arbetsmarknadsansvarig och Oscar Windahl är nominerad till att vara UTN:s nya representant i Uppstuks styrelse. Ett stort grattis till er alla!