UTN:s eventgrupp - En ny arbetsgrupp inom UTN!

Tycker du att näringslivsanknytning är viktigt under studietiden? Gillar du att vara kreativ och nytänkande, samt vill vara med och skapa kvalitativa möten för att lära dig och dina medstudenter mer om den framtida arbetsmarknaden? Då ska du engagera dig i UTN:s eventgrupp i vår!

Eventguppen är en ny arbetsgrupp inom UTN och kommer med leding av UTN:s samarbetskontakt att planera och genomföra alla UTN:s näringslivsrelaterade event under kommande år.

Eventgruppen ska med andra ord arbeta för att skapa kvalitativa möten mellan studenter och företag och därmed öka studenternas näringslivsanknytning under utbildningen och ge dem en möjlighet till kontinuerlig kontakt med den kommande arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifterna i eventgruppen kommer vara allt ifrån att sätta ihop upplägget av olika event, ringa in företag och sköta det administrativa såsom att ordna med marknadsföring, boka lokaler, fixa anmälningssystem och iordningställa lokalerna inför eventet.

Tanken med gruppen är att den ska bidra till att utöka utbudet och variationen av event genom att anordna event som attraherar fler målgrupper. Det kan vara allt från inspirerande lunchföredrag till branschkvällar och studiebesök eller varför inte case-lösningar!? 

Att engagera sig i eventgruppen passar dig som vill ha ett mindre engagemang och tycker att näringslivskontakt är en viktigt del i studierna. Men framförallt vill vara med och skapa kvalitativa möten för att lära dig och dina medstudenter mer om den framtida arbetsmarknaden!

Sökstopp är den 7 december och ansökan görs på UTN:s register!

Kom ihåg att engamenag inte bara är roligt, det är utvecklande och dina erfarenheter ger dig defenitivt ett försprång på arbetsmarknaden! ;)