Hjälp oss förbättra studentservicen!

Hur upplever du dagens system med studievägledning? Hur fungerar tentautlämningen och vet du var du ska vända dig när du behöver hjälp? Framförallt, hur tycker du att all denna service för studenter bör utvecklas?

Enligt ett beslut från den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet (TekNat) så ska studentserviceorganisationen och kansliernas organisation utredas genom projektet Studentservice. Projektet syftar till att skapa en samordning mellan all studentservice på TekNat, med målet att kunna erbjuda en hög service som är lika för alla studenter oavsett vilken utbildning de läser. Ingår i projektet gör bland annat studievägledning, schemaläggning/lokalbokning, internationalisering och kursadministration.

För att kunna optimera studentservicen behöver vi veta vad som behöver förbättras - med andra ord, vi behöver din åsikt. Ta 5 minuter och fyll i enkäten som du når genom länken nedan, så bidrar du till utvecklingen av universitetets viktigaste serviceorganisation.

Klicka på länken för att nå enkäten (inloggning via CAS): 

 
Tack på förhand!

Vänliga hälsningar

Uppsala teknolog- och naturvetarkår i samarbete med Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet