Äntligen excellenta lärare!

Den sjätte december beslutade rektor att det ska vara möjligt att belöna pedagogisk skicklighet. Från och med den första januari 2012 kan undervisande personal behörighetprövas som excellent lärare. Benämningen excellent lärare kommer användas om lärare med en hög och väldokumenterad pedagogisk meritering, och är tänkt att fungera som ett incitament för utveckling av utbildning och undervisning.

– Det var sannerligen ett glädjebud! UTN har under flera års tid arbetat för att duktiga pedagoger ska belönas för sina insatser. Vi ser det här som ett stort steg mot en fullfjädrad pedagogisk karriärstege, säger Johan Wikander, ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår. 

– Det känns väldigt roligt att beslutet kommer nu. Så sent som i måndags prisade vi Maja Elmgren för hennes arbete med att utveckla den pedagogiska kompetensen på fakulteten, säger Henrik Vallgren, vice ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkår.

UTN:s pedagogiska pris

Varje år delar Uppsala teknolog- och naturvetarkår ut ett prestigefullt pris till en person som är verksam vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och som utmärkt sig som en god pedagog. Den personliga pedagogiska förnyelsen samt engagemanget för studenterna har en stor tyngdpunkt. Andra kriterier för att erhålla UTN:s pedagogiska pris är att man är tillgänglig för studenterna utanför undervisningstid samt att kursen har en tydlig relevans för utbildningen.
 
– Att erhålla ett pedagogiskt pris från studenter kommer vara en del i den pedagogiska meritportfölj som bedöms när en lärare behörighetsprövas som excellent. Det är därför viktigt att vi fortsätter att hedra de som engagerar sig i pedagogisk utveckling, säger Fredrik Härlin, utbildningsansvarig på Uppsala teknolog- och naturvetarkår.
 
All undervisande personal på fakulteten kan nomineras till priset, allt från professorer till doktorander och amanuenser.