Veckobrev v.49

Jag är ledsen att det inte kom något veckobrev förra veckan, för att gottgöra detta så skickar jag detta veckobrev med lite extra kärlek och välkomnande till alla nya studierådsordföranden som valts. För dem som inte har koll så innehåller veckobreven en uppdatering av mitt arbete med studiebevakning på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Överlämning
Idag hade vi ett informellt möte där vi diskuterade överlämning, det var också glädjande att se att några av våra nya medlemmar i utskottet deltog på mötet. Välkomna alla nya studierådsordföranden, jag ser fram emot att jobba tillsammansmed både nya och gamla i vår =)

Högskoleverkets utvärderingar av våra utbildningarna
Högskoleverket (HSV) håller på att utvärdera alla utbildningsprogram och de olika lärosätenas examensrätt inom olika ämnen. Nu har turen kommit till våra ingenjörs- och naturvetenskaps-utbildningar. Detta innebär att det kommer att komma extra mycket utvärderingar till er under våren, var med och se till att våra utbildningar förbättras och att vi får behålla examensrätten på universitetet.

UTN:s FUllMäktige
I måndags så var det fullmäktigemöte där bland annat ett nytt FUM-presidium valdes. Dessutom så lades bland annat verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2010/2011 till handlingarna och förra mandatperiodens styrelse fick ansvarsfrihet. Dessutom delades det ut tre förtjänstmedaljer till Anders Virtanen, Åsa Kassman och Maja Elmgren, alla tre universitetsanställda engagerade i studentfrågor på fakulteten.

Nästa vecka:
MUTA – Middag för UTskott och Andra viktiga personer
Nästa måndag kl 18.00 så bjuder vi på middag till dem som har anmält sig av studierådsordföranden för att visa vår uppskattning för den studiebevakning ni gör på era utbildningar. Ni som är nya studierådsordföranden kommer att bli bjudna på en liknande tillställning i vår, det lovar jag =).

Pedagogiska priset – excellent lärare
Som ni kanske hört på nyheterna eller läst på UTN:s hemsida så har rektor beslutat om att det ska bli möjligt att befordras till excellent lärare. Detta kommer förhoppningsvis att i innebära att duktiga pedagoger får högre status inom akademin. En av de saker som kommer vara bra att ha i sin pedagogiska meritportfölj för att bli excellent lärare är UTN:s pedagogiska pris, så glöm inte att nominera en god lärare nästa vecka när nomineringarna öppnar.
https://www.utn.se/sv/artikel/2011-12-08/ntligen-excellenta-l-rare

Studentservice
Som jag pratat om så kommer fakulteten omorganisera studentservicen på fakulteten och därför har UTN tillsammans med fakulteten skickat ut en enkät för att höra vad studenterna tycker. Fyll därför i och sprid länken till enkäten!
www.teknat.uu.se/student/enkat/ (och ja, man ska logga in i CAS först)

Veckans högskoleförordningsparagraf:
kap 4 4 § Behörig att anställas som lektor är
1. inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
2. inom konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en lektor. Förordning (2010:1064).

För att kolla mer på de pedagogiska bedömningsgrunderna så leta i universitetets anställningsordning. http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=92570

Vet att det blev otroligt långt, men försöker kompensera lite för att det inte blev något brev förra veckan.

Allt gott,
trevlig helg!