Årets första styrelsesammanträde

Med samma vördnad som bonden öppnar ladugårdsdörren för sommarbetet öppnades årets första styrelsemöte.

På dagordningen stod fastställande av presidiebeslut och diskussion kring verksamhetsplaner för de nya heltidarna samt arbetsmarknadsmässan Utnarm och Lankommittén. Lyckligtvis blev sammanträdet inte lika vilt som kossornas grönbete, vi hade – tack och lov – hunnit redogöra för det mesta av nyheter, skvaller och storslagna idéer som dykt upp under julens stillhet innan mötet.

Den digra bunt presidiebeslut som skulle fastställas skvallrade om att det var ett tag sedan styrelsen hade ett beslutssammanträde. Presidiebeslut är beslut tagna av UTN:s presidium (ordförande och vice ordförande) utanför ordinarie styrelsemöte. Ibland uppkommer det situationer där styrelsen måste ta ställning med väldigt kort varsel, till exempel när ugnen på Uthgård brakar ihop inför en fullbokad köksvecka.

Istället för att sammankalla hela styrelsen kan presidiet fatta beslut i styrelsens frånvaro, dessa beslut måste sedan klubbas på ett styrelsemöte. En investering i en ny ugn, ett äskande från UTN:s studiebevakarfond och avsätta medel för att sända radio under vårterminen var några av presidiebesluten som fastslogs.

Vid årsskiftet klev tre nya heltidsarvoderade på sina ämbeten och de har ägnat sin första vecka åt att planera sitt kommande verksamhetsår. På styrelsemötet gick vi igenom verksamhetsplaner för arbetsmarknadsansvarig och samarbetskontakt. De innehöll många intressanta projekt och idéer. Det kommer bli särskilt spännande att följa den nyuppstartade eventgruppen, utvecklingen av UTN:s alumnorganisation och arbetet med att stärka näringslivsanknytningen på fakultetens utbildningar.

Under december skickade Utnarm in sin första verksamhetsplan och Lankå sin andra. Utnarms presidium presenterade en genomtänkt omorganistion av projektgruppen som förhoppningsvis kommer underlätta hela kommitténs arbete. Den 16 januari utlyses den första posterna i Utnarms projektgrupp, håll utkik i nyhetsbrev och här på hemsidan!

Lankå har verkligen kommit igång, datum för LANet är satt till den 20 - 22 april och det finns en preliminärbokning av Polacksbackens skrivsal. Nu drar styrelsen och heltidarna iväg på överlämning och teambuilding över helgen! Nästa styrelsesammanträde äger rum den 22 januari.