Veckobrev v.3

Hoppas att ni har haft en bra första vecka med studier på det nya året och att juluppehållet har varit lugnt och skönt. Längtar till en termin full av studiebevakning och studentinflytande och hoppas att ni vill vara med mig i det arbetet, speciellt ni som är nya som studierådsordföranden. Här kommer i alla fall en uppdatering av mitt arbete som studiebevakare den här veckan.

Tekniska- och naturvetenskapliga utbildningsnämnderna (TUN & NUN)
Utbildningsnämnderna, som har ett kvalitetsäkrande ansvar över alla fakultetens utbildningsprogram, har haft sammanträden under veckan. Fakultetens riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och excellent lärare samt högskoleverkets utvärdering var två gemensamma diskussionspunkter.

UTN:s pedagogiska pristagare
UTN delar varje år ut ett pedagogiskt pris baserat på nomineringar från fakultetens studenter och i torsdags så behandlade vi i juryn nomineringarna och beslutade om en värdig pristagare. Kom till jubileumsfesten då pristagaren tillkännages och hylla pedagogikens utveckling!

Studentservice
Nästa vecka kommer jag och Marie, studiesocialt ansvarig på UTN, börja sammanställa den studentservice-enkät som vi skickat ut via UTN:s nyhetsbrev och andra kanaler. Vi kommer att fortsätta behandla fråga, om omorganisationen av studentservice på fakulteten och tar gärna in era åsikter på andra sätt
www.teknat.uu.se/student/enkat/ (och ja, man ska logga in i CAS först)

Nästa vecka:
Campusfika geocentrum
Nästa vecka kommer jag och Marie att stå på geocentrum under lunchen och bjuda på fika, dela ut en arbetsmiljöenkät och svara på frågor när det gäller studiebevakning på fakulteten. Kom förbi och påverka din situation över en kopp kaffe!

Veckans högskoleförordningsparagraf:
kap. 2 14 § 
I 2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) finns det en bestämmelse om studenternas rätt till representation när beslut fattas eller beredning sker.Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen.Om beslut ska fattas av en grupp av personer enligt 2 kap. 6 § andra stycket högskolelagen, har studenterna rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. Antalet studentrepresentanter i en sådan grupp får dock vara färre om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen.I övrigt beslutar en högskola själv om sådan rätt till representation för studenterna som avses i första stycket. Förordning (2010:1064).

Allt gott och god fortsättning på 2012