UTN:s pedagogiska pris

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris har tilldelats Lisa Freyhult, forskarassistent vid institutionen för fysik och astronomi. Lisa tilldelas priset bland annat för sin förmåga att med framgång använda sig av varierande undervisningsformer.

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris har tilldelats Lisa Freyhult, forskarassistent vid institutionen för fysik och astronomi. Lisa tilldelas priset för sin förmåga att använda sig av varierande undervisningsformer som ger studenter fördjupad förståelse i teoretiskt tunga ämnen.

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris delas varje år ut till en person som är verksam vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Pristagaren ska ha visat såväl pedagogisk skicklighet som ett stort engagemang för studenterna.

– Det är ofta forskningen vid universitetet som får uppmärksamhet, men det är minst lika viktigt att framhäva skickliga lärare som inspirerar och engagerar studenterna, säger Johan Wikander ordförande på Uppsala teknolog- och naturvetarkår.

[[wysiwyg_imageupload:49:]]

Cecilia Gullström, Sofia Hedberg medlemmar i juryn, Lisa Freyhult, Fredrik Härlin.

Juryns motivering lyder:

UTN:s pedagogiska pristagare använder moderna såväl som traditionella undervisningsformer för att överkomma pedagogiskt svåra situationer. Genom att hålla aktiva diskussioner både på lektioner och forumsidor har hon lyckats utveckla kurser till att klara ut frågetecken, inte bara från aktuell kurs, utan även från tidigare moment i utbildningen. Hennes kurser har förbättrats avsevärt de senaste åren och blivit mer förståeliga och pedagogiska, vilket visar på en stor utvecklingsförmåga och passion för att sätta studenterna i centrum. Efter hennes kurs går man inte bara hem med full förståelse för termodynamikens uppbyggnad, man går hem med en vän – Lisa Freyhult.

– Vid den teknisk- naturvetenskapliga fakulteten finns många bra lärare vilket gjort juryns arbete svårt. Det som juryn fastnade för var hur Lisa alltid har varit tillgänglig för frågor från studenter samt hennes förmåga att använda olika pedagogiska verktyg i undervisningen, säger Fredrik Härlin, utbildningsansvarig på Uppsala teknolog- och naturvetarkår tillika juryns ordförande.

Frågor om UTN:s pedagogiska pris besvaras av Uppsala teknolog- och naturvetarkårs utbildningsanvarige Fredrik Härlin, tel. 018 - 57 25 23, eller ordförande Johan Wikander, tel. 018 - 57 25 21.