Styrelsesammanträde 9 februari

I torsdags arrangerade Klubbverket den första Torsdagspuben och samtidigt träffades styrelsen för sammanträde. Fantastisk pubmat och IT-semlor gjorde att ingen behövde vara hungrig den här kvällen!

Det var inte mindre än 18 semlor som adjungerades in på mötet, men tråkigt nog så var det inte en enda som överlevde det dryga 3 timmar långa mötet. Mycket stod på agendan. Inte minst så avhandlades paragraf nummer 200. Just den paragrafen var fastställande av ett presidiebeslut och Robert anade att Johan komponerat detta för att få lite extra uppmärksamhet. 

Både Matteproppen och Klubbverkets VP diskuterades och det finns mycket att se fram emot under våren med t ex pub på uthgård varje vecka. Håll utkik på anslagstavlor och i nyhetsbrev! Klubbverket har även utökat med en till mästare: Eventmästaren som ska planera de större arrangemangen och ge oss en ny sektionskamp i höst!

Styrelsen kommer även att lägga fram flera propositioner till nästa veckas fullmäktigemöte (måndag 20/2). De handlar om förslag till bland annat att bilda en mottagningsgrupp som utreder hur mottagningarna på TekNat-fakulteten kan se ut i framtiden, ändring av mandatperioden för Technas chefredaktör till helår istället för halvår som det är nu. Mer om detta nu på måndag alltså.

Det beslutades även att UTN ska införskaffa en lösning för att kunna köpa biljetter och liknande direkt på internet. Det är Forskå och Lankå som tillsammans tagit initiativet och vi tror alla att detta kan underlätta för många, såväl kommittéer, arbetsgrupper som sektioner.

Till sist: ut med dig i solen! Det gör gott.