Nytt lunchrum på Ångström blir av!

Intendenturen på Polacksbacken har beslutat om att investera i ett nytt lunchrum för studenter på Ångströmlaboratoriet. I budgeten för 2012 finns pengar avsatta för bygget.

Efter att serverhallen UPPMAX flyttat in i det tidigare lunchrummet i källaren på Ångströmlaboratoriet har det varit en något kaotisk lunchsituation för studenterna som vistas där. Milslånga microköer och svårt att hitta sittplatser har parallellt med att antalet studenter ökat lett till att lunchruschen blir något av ett platskrig mellan 12-13, där det kan ta halva lunchen att bara få sin mat värmd.

UTN har sedan dess jobbat för att få igenom en permanent lösning på situationen. Tyvärr har lösningsförslagen av olika skäl varit få och det enda som har varit genomförbart är tillfälliga lösningar med extra bord och microvågsugnar utställda i korridorerna. Intendenturen på Polacksbacken har varit medvetna om problemet och även de jobbat för en lösning.

På intendenturstyrelsens sammanträde i den 6 februari beslutades om intendenturområdets budget för kommande verksamhetsår. Glädjande var att det i denna budget ingick en stor summa som ska användas för ombyggnationen av ett nuvarande biblioteksarkiv till lunchrum för studenter under 2012! Rummet ligger ungefär mellan de två nuvarande lunchrummen fast längre in, så det är svårt att upptäcka det i dagsläget.

Nästa steg är nu att Byggnadsavdelningen tillsammans med Akademiska hus ska starta en projekteringsgrupp, vars uppgift bland annat är att ta fram en tidsplan för bygget. Värt att känna till är att det handlar om en väldigt omfattande om ombyggnation, bland annat finns i dagsläget ingen ventilation i lokalen, den är helt enkelt inte byggd för människor att vistas i utan snarare för förvaring av böcker och tidsskrifter. Med andra ord väntas lunchrummet inte stå färdigt förrän tidigast till starten av höstterminen 2012.

Håll ut, den som väntar på något gott..