Studieplatser i Ångströms caféet

Hej alla UTN medlemmar! Ett nytt kontrakt är skrivet med HÖRS som äger caféet på Ångströms laboratoriet - nu står det att UTN:s medlemmar får utnyttja delar av caféet som studie- och matplatser.

I det kontraktet står det nu att alla UTN medlemmar får använda platserna från mittingången på caféet och bort mot 4000 korridoren som studieplatser och där kan ni även äta era matlådor. Detta gäller även platserna uppe på hyllan om ni går upp för trappen. Använd däremot inte platserna på parkettgolvet - de är reserverade för caféets gäster.

Ha ett toppen lov!
/Josefin, Samarbetskontakt