Veckobrev v.13

Tråkigt vårväder men jag är glad ändå eftersom fakulteten precis fastställt riktlinjer för antagning av excellenta lärare. Andra roliga nyheter är att Uppsala universitet och Lunds universitet kommer att gå ihop, med dessa glädjande besked avslutar jag veckans studiebevakning och ser fram emot påsken nästa vecka.

Visionskväll studiebevakning
I måndags hölls det en visionskväll på Uthgård där vi, några ur UTN:s styrelse och ledningsgrupp och övriga intresserade diskuterade med personer ur Uppsala studentkårs styrelse och fullmäktige hur studiebevakningen på teknat ser ut och ska se ut i framtiden i och med UTN:s vilja att bli egen studentkår.

Fakultetsnämnd – excellenta lärare
I tisdags så fastslog fakultetens högst beslutande organ, fakultetsnämnden, ett dokument som reglerar hur excellenta lärare ska utses på fakulteten. Dessutom beslutades det att en särskild nämnd ska utses samt att de excellenta lärarna ska få samma lönepåslag som en antagen docent, vilket är 2000 kronor i dagsläget. Mycket roligt att få igenom detta och det firas bland både studenter och anställda på fakulteten. Läs mer på fakultetsbloggen:
http://blogg.teknat.uu.se/2012/03/28/fakultetsnamnden-den-27-mars/

Nästa vecka:
Sammanslagning med Lunds universitet
Den 15 december kommer Uppsala universitet och Lunds universitet att bli ett lärosäte. Tillsammans räknar Uppsala/Lund med att utbilda över 80 000 studenter per år. Bakgrunden till det relativt snabba agerandet från universiteten är fyndet av ett tidigare förbisett regleringsdokument. Hoppas i och med detta på mycket bra samarbete med kårerna på Lunds universitet. Läs mer
http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=1764&area=16&typ=artikel&na=&lang=sv 

Påsk
Nästa vecka är det påskhelg, men jag jobbar måndag till onsdag så om någon vill komma förbi och prata så är de varmt välkomna.

Allt gott