Följ UTN:s fullmäktige online

För att göra mer och mer av UTN:s verksamhet tillgänglig för så många som möjligt kommer söndagens fullmäktigemöte att streamas live på internet. Läs mer för att få reda på hur du ska göra!

På söndag är det fullmäktigemöte igen, och detta möte kan vara det mest intressanta på hela året. Som fullmäktiges talman Yonatan Gatica skrev i sin nyhet för några dagar sedan är alla som vill komma välkomna.

Mötet kommer att ta upp valärenden, en ny styrelse inklusive ordförande och vice ordförande ska väljas bland annat. Det kommer även att vara en representant från Uppsala Studentkår på mötet och huruvida UTN ska fortsätta att driva frågan om egen kår kommer att debatteras.

Som sagt är alla som vill komma välkomna, men det kommer alltså att kunna gå att närvara på mötet via internet också. För att komma åt strömmen så går du till Uppsala teknolog- och naturvetarkårs Livestream-sida – www.livestream.com/utnkar – vid 13:00 på söndag.