Sök kurser!

Nu är det sista dagen att söka kurser till höst-terminen 2012.

Kom ihåg att söka höstens kurser, det är nämligen sista dagen idag, den 16 april. Du måste söka kurser även om du är antagen till ett program med obligatoriska kurser.'

Gå in på antagning.se och sök de kurser som du vill läsa nästa termin.

Om du är osäker på vilka kurser du ska söka så kan du kolla in din studieplan som du kan hitta här: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/fakulteter/teknat. Välj fliken utbildningar och välj sedan ditt program. I menyn till höger finns sedan en länk till din studieplan.

Sökbara kurser och anmälningskoder till fristående kurser hittar du i universitetets utbildningskatalog http://www.uu.se/digitalAssets/94/94732_utbildningskatalogen-12-13.pdf

Om du fortfarande är osäker kan du kontakta din studievägledare www.utn.se/sv/studiebevakning/utbildning/studievagledare

Lycka till med studierna!