UTN – ett steg närmare studentkår

TekNat-studenternas långsiktiga inflytande över utbildningarna står på spel. I helgen diskuterade UTN:s fullmäktige vilken organisation som ska representera studenterna på fakulteten, och beslutade att UTN ska fortsätta sitt arbete med att bli TekNat-studenternas främsta representant mot univeristet. Uppsala studentkårs sektionsalternativ ansågs inte aktuellt.

UTN:s högst beslutande organ, fullmäktige, har återigen beslutat[1] att fortsätta arbeta för att UTN ska bli den formella studentkåren för TekNat-studenterna. I samband med beslutet diskuterades även det sektionsalternativ som Uppsala studentkår har föreslagit, detta alternativ ansågs inte vara aktuellt. Fullmäktige består av representanter från alla sektionsföreningar på TekNat och studenterna på fakulteten har i och med beslutet visat att de vill ha UTN som sin formella representant.

Studiebevakningen på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har alltid legat nära studenterna. Så länge fakulteten funnits har dess studenter organiserat sig för att bedriva påverkansarbete mot universitetet. Studiebevakningen på TekNat har vuxit fram från grunden, i takt med att utbildningarna expanderade utvecklades även studiebevakningen. Tack vare våra sektionsföreningar har vi haft ett starkt inflytande på lokal nivå, och tack vare sektionernas samarbete har vi haft ett starkt inflytande mot fakulteten.

I dagsläget råder det inget tvivel om att UTN har kompetens och livskraft nog att verka som en formell studentkår. I en nyligen publicerad rapport[2] konstaterar till och med Uppsala studentkår att UTN i praktiken är studentkåren för TekNat-studenterna och att Uppsala studentkår inte representerar den studentgruppen.

Om åsikterna från studenterna på en tredjedel av universitetet stannar på fakultetsnivå tappar vi ett långsiktigt inflytande över våra utbildningar – och universitetets centrala ledning går miste om en värdefull samarbetspartner. Vi TekNat-studenter måste värna om vår rätt till inflytande över utbildningarna, vår rätt att forma våra utbildningars framtid och vår rätt att organisera oss utan politiska partier.

Med mer än 1000 engagerade studenter och nio stycken heltidsarvoderade studenter är UTN en källa till både drivkraft och kunskap. En källa som utvecklar både studiemiljö och utbildning, en källa som inspirerar och utvecklar studenter, en källa som förbättrar studieupplevelsen för studenterna vid Uppsala universitet.

Om mindre än ett år kommer Uppsala universitet utse vilka organisationer som ska representera studenterna. I dagsläget är det osäkert hur dessa ska utses. UTN samarbetar med Uppsala studentkår för att hitta en gemensam lösning på frågan.

[1] Proposition om förnyat mandat i kårfrågan
[2] Bildandet av en sektion för teknisk- naturvetenskapliga fakulteten inom Uppsala Studentkår