Ledningsgruppen för verksamhetsåret 2012/2013

Styrelsen för verksamhetsåret 2012/2013 har nu valt fyra nya heltidsarvoderade för verksamhetsåret 2012/2013. Stort grattis till Sofia Hedberg, Andreas Eriksson, Martin Norlin och Rickard Snabb.

Ledningsgruppen för verksamhetsåret 2012/2013 består av:

Liselott Karlsson, Ordförande

Robert Högström, Vice ordförande

Josefin Sipola, Samarbetskontakt tillika projektledare för Utnarm

Tove Dahlström, Arbetsmarknadsansvarig

Maria Svensson, Internationellt ansvarig

Sofia Hedberg, Utbildningsansvarig

Andreas Eriksson, Studiesocialt ansvarig

Martin Norlin, Informationsansvarig

Rickard Snabb, Caféföreståndare