Omröstning om studentkår

Uppsala studentkår och Uppsala teknolog- och naturvetarkår har kommit överens om att genomföra en omröstning bland studenterna på TekNat-fakulteten om vilken organisation som ska representera studenterna mot universitetet. Omröstningen kommer att genomföras innan november månads utgång 2012.

I början av nästa år kommer universitetet utse vilka organisationer som ska beviljas kårstatus för perioden ht 2013 - vt 2016. Beslut om kårstatus ska baseras på representativitet, vilket universitetet tolkat som antal medlemmar. Detta har tidigare år satt både UTN och Uppsala studentkår i en olycklig konkurrenssituation, vilket varken gynnat studenterna, organisationerna eller universitetet.

Under vårterminen har UTN fört diskussioner med Uppsala studentkår och vi har tillsammans kommit överens om att det bästa och mest rättvisa sättet är att låta studenterna själva få rösta om vilken organisation som ska representera dem. Under vårterminen kommer förutsättningarna för omröstningen fastställas, håll utkik efter mer information!

Hör av dig om du har några frågor!