Sammanfattning från fullmäktigmöte 14 maj 2012

14 maj hölls Uppsala teknolog- och naturvetarkårs senaste fullmäktigmöte. På mötet klubbades ett gäng propostitioner igenom, bland annat en om den stora studentomröstningen i höst. Läs mer för att få mer detaljerad information om mötet.

Meddelanden

Protokoll

Protokollet från 2010:6 är återfunnet och, äntligen, lagt till handlingarna efter mycket arbete från olika års FUM-presidie.

Kontoret

Överlämning för de nya som går på är påbörjad. Forsränningen och Polhacks gick bra. Kårfrågan har som vanligt diskuterats och det finns nu möjlighet för sektionerna att ta del av medlemsregistret.

Högskoleverket

Högskoleverket söker studentrepresentanter som läser miljö eller hållbarhet för att utvärdera kvalitén på studentutbildningar. Arbetet är arvoderat och handlar om 5-6 dagar över ett år. Även studenter som läser teknik, matte, biologi och ekologi behövs.

Motioner och propositioner

Internrevisorer

Det kommer att vara två internrevisorer istället för en revisor och en suppleant, eftersom det är så det har fungerat i praktiken.

Internationell policy med bilagor

Den internationella policyn fastslogs och gäller framförallt arrangemang i UTN:s regi men även sektionsaktiviteter bör skriva evenemangstexter på engelska för att nå ut till alla sina medlemmar.

Proposition om reviderat åsiktsprogram.

Uppdateras och aktualiseras årligen med hur UTN ställer sig till olika frågor.

Proposition om revidering investerings och underhållningsplan

Varje år läggs det undan pengar för att kunna täcka upp för oförutsedda utgifter som till exempel att slipa golvet.

Proposition om studentomröstning

En omröstning kommer att ske om vem av UTN och US som ska representera teknat studenterna. Omröstningen ska ske innan november månads slut.

Proposition om taktisk verksamhetsplan och budget.

Den taktiska verksamhetsplanen består av styrelsen kontinuerliga arbete samt en projektdel. Nuvarande styrelsen skriver den kontinuerliga delen medans den nya styrelsen får skriva projektdelen för att själva välja vad de vill ha för projekt under året.

Val vice talman

Michael Holmström blev vald till vice talman 1/7 – 31/1