Styrelsesammanträden under mottagningsveckorna!

Mitt under brinnande mottagningsveckor har styrelsen sammanträtt inte mindre än två gånger! Även om vi haft kontinuerlig kontakt under sommaren så känns det nu bra att komma igång igen!

Första mötet handlade mest om att komma igång och uppdatera om det sista som hänt under sensommaren. Utöver det så lades tonvikt på verksamhetsplaner och budget för bl.a. Naturvetarbalen, Rebusrallyt samt Forskå. Just nu är också kommittén för Balkå utlyst tillsammans med de tre gruppledarna i Forskå. Läs mer på http://www.utn.se/sv/om/utlyst/

Styrelsen arbetar samtidigt med att ta fram den taktiska verksamhetsplanen och budget för verksamhetsåret 2012/2013 som Fullmäktige ska besluta om på terminens första fullmäktigesammanträde den 24:e september.

Under andra styrelsesammanträdet den 5 septeber låg fokus på verksamhetsplaner och budget för de fyra nya heltidarna samt på diskussion om framtida kårsamarbetsorgan.

UTN:s fullmäktige har tidigare beslutat om att UTN ska arbeta för att bli den formella representanten för TekNat-studenterna gentemot universitetet. Och eftersom ansökan för kårstatus under kommande tre verksamhetsår (2013-2016) ska skickas in i början av december för UTN kontinuerliga dialoger med Uppsalas studentkårer och -föreningar. UTN planerar att tillsammans Uppsala studentkår genomföra en studentomröstning för att undersöka vad studenterna verkligen tycker i frågan. Mer information kommer innom kort.