Styrelsesammanträde 120920

Styrelsens sammanträde i onsdags hade finbesök av UTN:s inspektor, Åsa Kassman Rudolphi. På mötets föredragningslista stod bland annat verksamhetsplaner, befattnings- och uppdragsbeskrivningar.

Efter en trevlig pratstund med UTN:s inspektor, en pratstund om bland annat Högskoleverkets stundande utvärdering av våra utbildningar och minnet inom organisationen så diskuterade styrelsen verksamhetsplaner för klubbverket, Utnarm och Examenscermonin.

Tro mig när jag säger att det detta året kommer att bli en riktigt spännande med en grandios sektionskamp med klubbverket och för er som tagit examen det senaste året så kommer examenscermonin i universitetsaulan i mitten av oktober att bli oförglömlig.

En annan punkt på föredragningslistan var befattningsbeskrivningar och uppdragsbeskrivningar, bland annat för UTN:s och Uthgårds nyvalda förvaltningsansvarig - Martin Wahlstedt, stort grattis till dig! Andra rykande färska befattningsbeskrivningar kan ni läsa på http://www.utn.se/sv/om/utlyst/, där bland annat både TD-mottagningen och Polhacks söker nya presidium.

För dig som är mer intresserad av studiebevakning kan jag med glädje berätta att vi enigt beviljade äskande ur UTN:s studiebevakarfond, så har du en idé till ett projekt eller investering som skulle främja studiebevakningen på fakulteten så tveka inte att skicka in ett äskande till styrelsen =)

Det var allt för den här gången, har du tankar ideer eller frågor så är det bara att höra av dig till någon av oss i styrelsen!