Pompa och ståt på fullmäktige

Nu är referatet från UTN:s senaste fullmäktige inne. Stort tack till Johan Wikander som tog på sig att skriva referatet. Klicka på rubriken för att läsa hela referatet.

Pompa, ståt och änglakörer invigde terminens första fullmäktige. Nej, det var inte riktigt så, men det kändes i magen att det var makt och mat på gång. Idag skulle vi ju bestämma vad Uppsala teknolog- och naturvetarkår ska göra under läsåret. Efter en trevlig middag med alla ledamöter öppnade talman Yonatan Gatica mötet.

Fullmäktige (FUM) är Uppsala teknolog- och naturvetarkårs högst beslutande organ. Det är ett demokratiskt forum där representanter från UTN:s 16 sektionsföreningar samlas ungefär tre gånger per termin för att staka ut riktningen för organisationen.

I vanlig ordning berättade ledningsgruppen, UTN:s heltidare, om vad som skett inom respektive verksamhetsområde sedan förra sammanträdet. Några spännande säker är på gång: studentomröstning på TekNat, cykelfixardag inför vintern och antagning av excellenta lärare.

Under sommaren har UTN tillsammans med Uppsala studentkår, Uppsala ekonomerna Pharmacevtiska studentkåren och studentkåren på Gotland (Rindi) diskuterat förutsättningar för ett samarbetsorgan mellan studentkårer vid Uppsala universitet. UTN:s ordförande Liselott Karlsson berättade om hur arbetet har gått och visade färgglada organisationskartor. Samarbetsorganet är fortfarande på ritbordet och inget är spikat ännu.

Därefter var det dags för propositioner (förslag från styrelsen) och motioner (förslag från medlemmar). Först ut var en proposition om att förnya avtalen med UTN:s associerade föreningar. De associerade föreningar är fristående föreningar som samarbetar med UTN på olika sätt, så som Ett Teknat Spex och BEST. De flesta avtal med dessa är gamla och behöver förnyas. Fullmäktige gav UTN:s styrelse i uppdrag att utvärdera och omförhandla samtliga avtal. Representanter från några av de associerade föreningarna var på plats och bidrog till en givande diskussion.

Sammanträdet ajournerades för åsiktstorg om de två nästföljande propositionerna; UTN:s taktiska verksamhetsplan och förutsättningarna för en studentomröstning om vilken organisation som ska representera TekNat-studenterna. Många åsikter delades och debatterades samtidigt som fika inmundigades.

Mötet återupptogs och UTN:s taktiska verksamhetsplan antogs med några mindre förändringar. Bland annat kommer styrelsen utreda möjligheterna för att tillsätta en tionde heltidare i form av en klubbmästare som ska ansvara för kårhuset Uthgård och uthyrningar. Styrelsen fick mycket beröm för sitt gedigna arbete med verksamhetsplanen.

Sedan inleddes diskussioner kring studentomröstningen. Många ledamöter hade åsikter och det blev en engagerad debatt där en besvikelse över Uppsala studentkårs inaktivitet i frågan ledde till att FUM beslutade att skriva ett öppet brev till Uppsala studentkår. När debatten lagt sig fastlog fullmäktige att de som kan anses vara röstberättigade i en studentomröstning ska vara registrerade på minst 15hp på TekNat eller läsa ett utbildningsprogram på TekNat.

På slutklämmen fastslogs kommande valärenden och medan några ledamöter lade sista handen på ett uttalande om studentomröstningen genomfördes ett par vändor av huvud, axlar, knä och tå. Varpå mötet avslutades.