Stadens Triumf

Vad utmärker egentligen goda städer och stadstillväxt? Vad beror Uppsalas snabba utveckling på? SNS Uppsala och Uppsala Kommun bjuder in till möte angående stadsutveckling.

SNS Uppsala

Stadens triumf

Stadens Hur vi utformar våra städer har avgörande betydelse för vår framtid. Men vad är det som gör att vissa städer kokar av energi medan andra förvandlas till spökstäder?

I boken Stadens triumf (SNS Förlag) gör Harvardprofessorn Edward Glaeser upp med myter och föreställningar om hur våra samhällen utvecklas. Han beskriver hur staden, vår största uppfinning, gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och lyckligare.

Som stad kännetecknas Uppsala av hög tillväxt och det är i allra högsta grad en stad full av energi. Det byggs fler bostäder per invånare än någon annanstans i Sverige och några av landets största byggprojekt pågår i Uppsala. Utvecklingen innebär en förtätning av staden och en utvidgning av stadskärnan.

Vad utmärker egentligen goda städer och stadstillväxt? Vad beror Uppsalas snabba utveckling på? Och har Uppsala något att lära av Edward Glaeser?

Medverkande

Rasmus Waern, arkitekt och arkitekturhistoriker, som har skrivit förordet till den svenska utgåvan av Stadens triumf
Carl-Johan Engström, gästprofessor på KTH och tidigare planeringsdirektör, Uppsala kommun
Bengt Andrén, direktör, Kontoret för samhällsutveckling, Uppsala kommun
Thomas Malmer, partner, Percipia Strategi & Kommunikation, leder mötet.

Tid och plats

Onsdagen den 31 oktober, kl. 18:00, Lokföraren, Stationsgatan 12, Uppsala. I samband med mötet serveras kaffe och macka. Mötet arrangeras i samarbete med Uppsala kommun.

Anmälan

Senast måndagen den 29 oktober till Sara Jernberg, e-post sara.jernberg [at] uuinnovation.uu.se>sara.jernberg [at] uuinnovation.uu.se, tfn : 070-1679141.

Varmt välkommen!

SNS Uppsala
Loth Hammar, ordf, Sara Jernberg, Kenneth Holmstedt, Sven Kempe, Thomas Malmer, Håkan Tribell och Kjell-Arne Nilsson

Uppsala kommun

 

 

SNS Uppsala utgör en viktig mötesplats för personer från ortens näringsliv, offentliga förvaltning och universitet. Gruppen bedriver en aktiv verksamhet och ordnar varje år 4-6 möten. Inriktningen är att skapa program med koppling till SNS forskning och bokutgivning blandat med aktuella samhällsfrågor på regional och lokal nivå.