Veckobrev V.42

Ett rykande färskt nyhetsbrev är nu upplagt.

Ännu en vecka har passarat. För er studenter är det mitt i brinnande tentaperiod och en annan förbereder sig inför TekNat-fakultetens internat (fakultetsnämnden har möte i många timmar) för att bland annat fastslå nästa års verksamhetsplan för fakulteten, inriktningsbeslut i Ångström Etapp IV-projektet och den alltid aktuella Campus Gotlandsfrågan.

Men det är nästa vecka. Denna vecka har varit lugn och mesta av tiden har gått åt till att läsa dokument och handlingar inför nästa vecka, rutinmöten med FNUT och arbetsutskottet, ledningsgruppen på kontoret. Utöver detta har jag också extraknäckt som sekreterare åt utbildningsutskottet där det diskuterades kursutvärderingsevent (http://www.utn.se/sv/artikel/2012-10-16/utb-veckobrev-v41).

Vidare har vi studiebevare med studiesocialt ansvar börjat att se över universitetets riktlinjer för arbetsmiljö. Detta är ett arbete som kommer att fortgå under terminen med mål att göra riktlinjerna mer konsekvent och tydliggöra dessa.

Ett viktigt stycke som rör de flesta sektionsengagerade:

För att kunna delta i sammanträden med olika universitetsorgan ska förtroendevald student, då detta är praktiskt och ekonomiskt genomförbart, ges möjlighet att inom kursens tid genomgå obligatoriska kursmoment vid annat tillfälle eller att på annat godtagbart sätt ersätta dessa”.

Kort sagt: är ni förtroendevald och måste/ska delta i ett möte som krockar med ett obligatoriskt moment har ni rätt att ursäktas mot att ni senare eller på annat sätt genomför mommentet.Med dessa ord önskar jag er alla en trevlig helg