Styrelsesammanträde 121017

Under styrelsens senaste sammanträde avhandlades många punkter, några ämnen som förtjänar att nämnas är befattningsbeskrivningar och uppdragsbeskrivningar, styrelsens arbetssätt, UTN:s valförteckning och en sektionsworkshop.

Styrelsen antog dessutom det nya dokumentet Avtal för UTN:s sponstelefoner. UTN har numera nämligen fyra nya sponstelesoner som man kan låna om man ringer företags- och sponssamtal för UTN:s internverksamhet.

Dessutom började det planeras för en sektionsworkshop dit alla sektionsengagerade kommer bjudas in. Workshoppen kommer äga rum den 11/11 på Uthgård, är du sektionsengagerad kommer en inbjudan snart trilla ner i din mailbox!

Påminnelse!
Nästa vecka 2/11 går UTN:s arbetsmarknadsmässa Utnarm av stapeln, styrelsen har redan börjat tagga! Gör det du med! Ikväll öppnar anmälan till Utnarm-veckans event, gå in på utnarm.utn.se och se vilka event som lockar dig!