Veckobrev V.43

Hej trogna läsare, vem du nu än är, pluggar eller syslar med. Nu är tentaperioden över för de flesta och tentaångesten har kanske släppt eller lossnar med en ”valfri-kolsyrad-dryck” och en normal sömnrytm. Vilket fall som helst hoppas jag att tentan(orna) gick bra för er alla. Själv har jag haft min första tentamensfria period sen jag började här i Uppsala 2008, känns ganska skönt om jag ska vara ärlig. Dock har det inte hindrat en från att fylla sina dagar med dokumentläsning, möten, rutinarbeten och nytt för nu: internat med fakultetsnämnden (mer omdetta senare). Men först, lite andra nyheter.

 

Studentomrostningen
Nu är hemsidan för studentomröstningen uppe (http://studentomrostningen.se/) och kommer att hållas öppen mellan 12 – 18 november. Omröstningen handlar om vilken organisation som ska studiebevaka på TekNat-fakulteten – US eller UTN. Du kan läsa på mer om US eller UTN:s argumentation via länkarna på omröstningssidan.


Fakultetsnämnden
Fakultetsnämnden hade internat den 24 – 25 oktober. Detta var ett stormöte som där man bland annat beslutade om verksamhetsplanen för 2013, vilka kurser fakulteten ska inrätta på campus Gotland, etapp IV, studentservicen:s organisation mm.

Fakultetsnämnden i kort

*Etapp IV: Beslut om att gå vidare i projekteringen av etapp IV. Fokus kommer att ligga i att utreda ett helhetsperspektiv av en expansionen iform av hus 9 och en nordlig utbyggnad. Vidare uppmanas rådet för etapp IV att ta fram en kommunikationsplan för att öka på transparensen och se till att informationen kommer ut till anställds som student. Om du är nyfiken och vill se expansionsplanerna så besök mig nere på Uthgård.

*Studentservice: Efter mycket revidering och diskussion fram och tillbaks så är organisationsplanen för studentservice godkänd (ska nu bara slutjusteras). Tanken är att studenter som lärare ska få samma service oavsett om man studerar på Ångström, BMC, ITC, Geocentrum eller EBC. Servicen kommer att vara igång i januari 2013 och fullt fungerande januari 2014. Mantrat för verksamheten blir: tillgänglighet, samordnat och enhetligt.
Vidare kan jag nämna att Ångströmsbibiloteket kommer att genomgå ombyggnationer från 29 oktober till 1 eller 2 nobvember för att modernisera och anpassa Ångströmsdisken (en del av studenservice).


Studiesocialt utskottsmöte

Tisdagen den 30 oktober kommer nästa möte inom det studiesociala utskottet att hållas.

Nästa vecka

Under nästa vecka (44) händer två stora saker för UTN. Utnarm arrangeras den 2 oktober, så missa - vad du än gör – inte att besöka företagen som är där. Fixa jobb, godis eller bara snacka med dom. Sen är det FUM på måndag (29 oktober) så kom förbi och lyssna på och påverka arbetet inom UTN.
Själv har man fullt upp som vanligt. Mest rutinmöten och dylikt, men ska även börja dra i trådarna inför cykelfixardagen den 6 november och tillsammans med Sofia börja planera inför utbildningskvällen den 7 november.
Vidare ska jag börja kolla på utvärderingarna av mottagningsverksamheterna.

Tills dess, ha en trevlig helg och lycka till med de nya kurserna på måndag