Styrelsesammanträde 121031

Styrelsens sammanträde i onsdags hade många olika inslag, vi diskuterade allt ifrån marknadsföringsstrategier inför studentomröstningen till befattningsbeskrivningar för fotogruppens ordförande.

Styrelsen arbetar för fullt att se till att alla UTN:s ämbetsmän har uppdaterade och aktuella uppdragsbeskrivningar. Josefin och Tobias i styrelsen har gjort ett gediget arbete med att ta fram mallar för unndragsbeskrivningar för att underlätta och tydliggöra vårt arbete.

Samtidigt som styrelsen diskuterade tillsättning och val av Utnarms kommande presidie så hade Utnarm ett välbesökt case-event med Accenture, både passande och otroligt inspirerande. Styrelsen kan gratulera Stefan Carlsson som är UTN:s nya samarbetskontakt tillika projektledare för Utnarm 2013 och Axel Särnholm som är vice projektledare för Utnarm 2013. Styrelsen blev så inspirerad att vi samtidigt valde Niklas Mattson till UTN:s nya heltidsarvoderade klubbmästare.

När det gäller marknadsföring av studentomröstningen så kan jag lugna alla oroliga själar att styrelsen och andra engagerade kommer att finnas ute vid infobord på olika campus under luncherna nästa vecka och det kommer att anordnas informationsträffar där ni kan få ställa frågor och bolla idéer med oss.

 

Glöm inte bort att ni alltid kan ställa frågor till oss i styrelsen, oavsett det gäller studentomröstningen, studiebevakning eller val av ämbetsmän =).

Allt gott