Referat från fullmäktige

Nu finns senaste referatet från fullmäktige att läsa. Ett stort tack till Tova Forkman som har sammanställt referatet.

Meddelanden från styrelsen och ledningsgruppen

  • Styrelsen har jobbat med bland annat att intervjua folk till de poster som haft sökstopp och även tillsatt presidier till TD-mottagningen, Lankå, Techna och Fotogruppen.

  • Ledningsgruppen har jobbat mycket med studentomröstningen, dels marknadsföring men också administrativa saker som hemsida och framtagande av röstlängd.

Meddelande från internrevisorerna

  • FUM ansvarar för styrelsen, valberedningen, Techna och FUM-presidiet. Den här gången har internrevisorerna hälsat på valberedningen som sköter sitt jobb mycket bra. Kan komma ett förslag om en uppdatering av valberedningens styrdokument så att de mer efterliknar den faktiska verkligheten.

Meddelande om studentomröstningen

  • Studentomröstningen kommer att ske den 12 till 18 november elektroniskt via hemsidan www.studentomrostningen.se där man kan välja på svarsalternativen: UTN, US eller Blankt. För den som känner att den vill ha mer information inför valet kan man dels hitta det på samma hemsida men även på UTNs respektive US hemsidor. Omröstningen är beslutsgrundande då även US FUM tog det beslutet på deras senaste möte och om valresultatet är tydligt så kommer den vinnande parten att söka kårstatus för TekNat-studenterna. Om valresultatet inte är tydligt kommer UTNs fullmäktige besluta om hur man ska gå vidare med frågan. Om man vill vara med och hjälpa till att sprida information får man mer än gärna höra av sig till styrelsen eller så kan man anmäla sig via hemsidan www.utn.se. Dit kan man också vända sig om man har idéer om hur marknadsföringen kan gå till.

Uppkommande val

  • På söndag utlyses posterna till FUM-presidiet, Techna samt valberedningens ordförande. Sista sökdatum är den 14 november.

Motioner och propositioner

Proposition om studentomröstningen lyftes och det beslutades att riva upp beslutet från senaste FUM angående vilka som får rösta i omröstningen. Det nya förslaget, som innebär att alla som är registrerade på en kurs vid TekNat-fakulteten samt forskare eller doktorander vid fakulteten kommer att få möjlighet att rösta. Detta för att en digital omröstning annars hade blivit omöjlig. Med den nya röstlängden kommer fler alla vid fakulteten att kunna rösta vilket känns bra då en framtida kår ska representera alla de studenter som läser vid fakulteten samtidigt krävs dock ett större valdeltagande för att valet ska räknas som tydligt.

Listan

  • Ett förslag på kravprofil för styrelsen och internrevisorerna ska tas fram tills nästa FUM möte

Nästa möte är den 3 december.