Informationskväll om utbytesstudier

Är du intresserad av att åka utomlands på studier eller praktik men är osäker på vilka möjligheter det finns samt hur du ska gå tillväga?

Den 21 november, från klockan 17.15 anordnar Uppsala teknolog- och naturvetarkår tillsammans med de internationella koordinatorerna på TekNat-fakulteten en informationskväll där vi lyfter fram vilka möjligheter det finns att skaffa sig internationell erfarenhet samt hur man faktiskt söker!

En inspirations- och informationsstund i Siegbahnsalen följs av en minimässa där du kan prata med olika delar av instutuitionen och universitetet som kan hjälpa dig ut i världen.

Har tanken om utbytesstudier någonsin flugit genom ditt huvud? Då är det här en kväll du inte borde missa!

Alla studenter som anmäler sig till kvällen innan klockan 24.00 den 18 november kommer bli bjudna på mat.