Styrelsesammanträde 121114

Mitt i omröstningsveckan sammanträdde styrelsen för att behandla en rad ärenden. Det tillsattes nya ämbetsmän, klubbades verksamhetsplaner, hälsades på engagerade och beslutades om riktlinjer för ladan. Kort och gott ett fullspäckat möte.


Den första, och kanske roligaste, delen av mötet blev att tillsätta ytterligare två personer! Vi vill gratulera Axel Tryblom till posten som Studiebevakare med internationellt ansvar och Tilda Pentikäinen till posten som Huvudpropp. Om du är intresserade av att engagerar dig så finns just nu ett gäng poster att söka via UTN:s hemsida; kanske passar något just dig! Vid frågor kan du höra av dig till vår kära ordförande, Lotta.

Vidare beslutade styrelsen om riktlinjer som rör det nya förvaringsutrymmet i ladan. Där kan nu sektioner hyra en plats mot en mindre avgift. Förrådet ligger direkt till vänster efter ladans huvudingång. Avtal finns uppe på Uthgård och riktlinjer kommer snart finnas på vår hemsida.

Mötet blev långt och styrelsen lite trötta, men utanför Trellipsen hördes jublande och hejande rop från publiken till Sektionskampen; en tävlingsvecka där sektioner utmanas i kluriga grenar. Sväng förbi Uthgård innan veckan är slut och se hur UTN:s Klubbverk sätter de tävlande på prov! Vi ses kanske där? Och du?
Du har väl inte glömt att rösta?